KUNSTLAND | Publicatie van Stichting Scarabee

In het najaar van 2007 startte Scarabee het traject KUNSTLAND, met als centrale vraag: In hoeverre is het werkelijke landschap nog relevant voor de hedendaagse kunstenaar? Dit magazine geeft een weerslag van alle activiteiten.